Algemene voorwaarden

Wij zorgen ervoor dat de door jou bestelde en betaalde bomen zullen worden geplant;

Je kiest zelf uit één of meer van de door ons aangegeven locaties waar deze bomen geplant worden;

Wij streven ernaar om de bomen binnen negen maanden na de ontvangst van je betaling te planten;

Je krijgt toegang tot onze app waarin je kunt volgen of de bomen die je hebt gekocht zijn geplant;/ of: Je ontvangt een e-mail zodra de boom zal zijn geplant;

Wij geven je zo nauwkeurig mogelijk de coördinaten door van het gebied waaraan je door het kopen van bomen hebt bijgedragen, zodat je de groei en ontwikkeling van de bomen in het aangegeven gebied voor een periode van 5 jaar op elk door jou gewenst tijdstip kunt volgen via de app. Een actuele uitleg van de werking en de faciliteiten van deze app vindt op onze website www.loyaltree.nl;

Om zoveel mogelijk te kunnen bereiken en op de verschillende locaties zo gunstig mogelijke afspraken te maken, hebben wij een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Landlifecompany, www.landlifecompany.com/. Wij behouden het recht om in de toekomst meer samenwerkingen of samenwerkingen met andere partijen aan te gaan;

De voor u aangeplante bomen worden niet uw eigendom, maar worden eigendom van de eigenaar van de grond waarop de bomen zijn geplant. De eigenaren van deze grond zijn vrijwel altijd de plaatselijke overheden;

Wij maken, al dan niet door tussenkomst van onze partners waarmee wij samenwerken, afspraken met lokale partijen en overheden dat de aangeplante bomen tenminste 40 jaar zullen blijven staan. Omdat we afhankelijk zijn van diverse partijen, waaronder lokale overheden, maar de leef cyclus van de aangeplante bomen ook afhankelijk is van diverse andere externe factoren, kunnen wij echter niet garanderen dat de aangeplante bomen tenminste 40 jaar zullen blijven staan;

Wij besteden de uiterste zorg aan alle op onze website en in de app vermelde informatie en op andere manier aan jou gegeven informatie. Aan eventuele onjuistheden kunnen echter geen rechten ontleend worden;

Als er sprake zou zijn van een geschil naar aanleiding van de gesloten overeenkomst, dan is Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd om van het geschil kennis te nemen.